Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

Nieuws

Aan alle leden van de BridgeBond    

vrijdag 8 januari 2021


Beste bridger,

Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen iedereen een sportief en gezond jaar.

Update coronamaatregelen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Daarom heeft het kabinet besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het kabinet wil dit bereiken door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken om zo mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels.

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen.

Dit betekent helaas geen bridge meer de komende weken.

 

Onze Competitie is gisteren begonnen na een week eerder een corona-proef zitting te hebben gespeeld op 3-9-2020 

Het is even wennen maar alles verliep naar tevredenheid van de leden dat betekent een applaus voor de organisatie die hun uiterste best hebben gedaan om er een geslaagde avond van te maken.

BridgeBond stelt competities uit tot volgend jaar

Ieders gezondheid staat voorop en dat betekent voor alle bondswedstrijden dat de BridgeBond zich vooralsnog wil houden aan zijn eigen advies om aan tafel anderhalve meter afstand aan te houden.