Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitend een inspeel drive op donderdag 25 augustus 2022.

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur.

Wij verzoeken jullie uiterlijk maandag 22 augustus aan de secretaris door te geven of je de ledenvergadering wel of niet zult bijwonen en of je vervolgens zult deelnemen aan de inspeel drive.

Bestuur BC Sans Atout

Augustus 2022