Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

Uitnodiging/agenda Algemene Ledenvergadering BC Sans Atout

Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitend een inspeel drive op donderdag 26 augustus 2021.

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Bestuur BC Sans Atout

Augustus 2021