Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

Beste bridgers,

Woensdag 1 juli is de modelnoodverordening voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd. In de toelichting op de noodverordening is de volgende tekst opgenomen die op verschillende manieren uitgelegd kan worden en veel onduidelijkheid geeft:


"Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge."

Dit bericht heeft ons overvallen en wijkt af van het door het NOC*NSF geadviseerde protocol en de gesprekken die we met VWS hebben gevoerd in de voorbereiding van het protocol. Inmiddels hebben we ervaren dat er door de verschillende veiligheidsregio's ook op verschillende manieren uitleg aan wordt gegeven. Dat is de reden dat we aan het ministerie van VWS (via NOC*NSF) gevraagd hebben te bevestigen hoe deze toelichting uitgelegd dient te worden. Als we het antwoord hebben ontvangen, informeren we je zo snel mogelijk per e-mail en website. Totdat we een bevestiging hebben ontvangen adviseren we clubs het volgende:
 

Het advies van de BridgeBond is op dit moment om
de 1,5 meter in acht te nemen, ook tijdens het spelen.

Klik hier voor het protocol.

We hebben de clubbesturen hierover geïnformeerd. Als je vragen hebt, stel ze vooral aan je clubbestuur. Zij kunnen de vragen verzamelen en stellen aan de BridgeBond.

Tot zover deze update.

Blijf gezond en blijf in contact met elkaar.