Welkom bij bridgeclub Sans Atout!


Beste bridger,

Gisteren kregen we opeens bericht dat behalve de sportscholen ook de binnensportlocaties per 1 juli open mogen.

Dit wel onder het voorbehoud dat het coronavirus geen nieuwe ‘opleving’ heeft.
Op dit moment zijn er nog geen richtlijnen over de voorwaarden van de openstelling voor de binnensporten. Zodra wij meer weten, infomeren wij jullie hierover en zullen we kijken wat dit betekent voor de bridgesport. Wij komen hier in de nieuwsbrief van volgende week op terug. We merken ook dat er veel vragen zijn over wat er straks wel of niet kan en mag als we weer kunnen bridgen in clubverband. In deze nieuwsbrief geven we jullie de huidige stand van zaken.

De BridgeBond werkt nauw samen met het NOC*NSF en zit in diverse werkgroepen. Die houden zich onder andere bezig met het ontwikkelen van protocollen voor topsport en breedtesport, buiten- en binnensport om te zorgen dat de sporten voldoen aan de richtlijnen.

Het protocol voor Topbridge TeamNL Bridge Open (twaalf bridgers die met naam genoemd zijn) is gereed en akkoord. Dit betekent dat er in het Nationale Denksport Centrum alleen door TeamNL Bridge Open getraind mag worden.

Het protocol voor breedtesport is in concept gereed. We verwachten nog richtlijnen voor de binnensporten en het protocol zal hier ook nog aan getoetst moeten worden.

Een denktank 1,5 m sport en bridge deelt ideeën over hoe je als club invulling kunt geven aan de richtlijnen voor de 1,5 meter sport en samenleving. Dit moet leiden tot een overzicht voor clubs met adviezen en suggesties hoe je op een verantwoorde manier fysiek kunt bridgen.

Wedstrijdzaken bereidt zich voor op competities vanaf 1 september in fysieke vorm, maar denkt ook vast na over de mogelijkheden als we niet fysiek kunnen starten.

Wie beslist er over alle plannen?

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het uiteindelijk de gemeenten zijn die hun noodverordeningen opstellen en verantwoordelijk zijn voor de handhaving. De BridgeBond heeft hierin geen rol. Dit betekent dat jouw club in samenwerking met je locatiebeheerder moet laten zien dat je voldoet aan het protocol.

Dat wil niet zeggen dat clubs niet vast hun plannen kunnen maken, maar dat zij zich wel moeten realiseren dat zij in deze fase voorzichtig moeten zijn met het maken van kosten. Bijvoorbeeld met het nu al inkopen van plexiglas schermen. 

Wij krijgen veel vragen over het gebruik van bridge-attributen zoals biddingboxen, Bridgemates en de borden (vooral de kaarten) en hierover kunnen we het volgende melden:

  • Het RIVM heeft in samenwerking met het ErasmusMC onderzocht wat het risico is van virusoverdracht via attributen. Hun bevinding is: er is overdracht mogelijk, maar het risico is gering. Goede handhygiëne maakt het risico nog iets kleiner, maar het zal nooit nul zijn.

Maar veel belangrijker dan de bridge-attributen, zijn de volgende door het RIVM opgestelde richtlijnen:

Er zijn door diverse clubs al oplossingen bedacht met betrekking tot het gebruik van attributen. We zullen zo snel mogelijk die ideeën online voor alle clubs beschikbaar maken.


Het is vooral belangrijk dat je met elkaar (club en leden) bepaalt hoe je om wilt gaan met de risico’s. Vervolgens leg je dit vast in het protocol en kan de gemeente beoordelen of zij akkoord is.

Gezellig en verantwoord bridgen

Of jouw club straks als het mag weer fysiek gaat bridgen is ook afhankelijk van wat je als club voor ogen hebt. Alles en iedereen samen, meer speelmomenten, een deel thuis en een deel op de club of via de clubkamer op StepBridge? Het zal voor iedere club maatwerk zijn. Niet iedereen zal het aandurven, en dan is het verstandig om nu alvast in overleg te gaan met je leden en te zorgen dat iedereen betrokken is bij de besluitvorming.

Deze informatie is vandaag actueel maar kan morgen achterhaald zijn. Raadpleeg daarom ook regelmatig onze website. Op de pagina coronamaatregelen, bij veelgestelde vragen Clubs en Leden vind je altijd de laatste informatie.