Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

Het blijft een spelletje van keuzes maken. Belangrijk is de informatie die je aan de partner geef bij het bieden.

Uitgangspunt is natuurlijk de systeemkaart, maar soms moet je daarvan afwijken. Een preëmptieve opening heeft twee kanten: verdedigend of winstgevend ! In het eerste geval wil je de tegenpartij uit een contract houden. De kwetsbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol: twee down mag! In het tweede geval wordt gelijk de manche geboden, doordat je veel punten hebt en je ervan uitgaat dat de partner enkele slagen meebrengt. Een preëmptieve opening kan alleen geschieden in de eerste biedronde. Daarna wordt zij een sprongbod. Doe je dat niet, dan gebeuren er rare dingen …  gefronste wenkbrauwen of verdwaasde blikken in de ogen!