Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

De eerste speelavond in het nieuwe jaar: de geur van oliebollen was verdampt. Enkele jassen roken nog naar vuurwerk. We wensten elkaar een gelukkig 2020 toe en een goede gezondheid, wetend dat zulke wensen heel broos zijn.

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling staat op de politieke agenda. De discussie hierover laait hoog op. Er zullen binnen enkele maanden ingrijpende besluiten genomen moeten worden die hetzij gemeentelijk hetzij landelijk gelden.

Als bijdrage aan de discussie wil ik het woord VUUR tot einde januari schrappen in mijn vocabulaire. Ik ga niet met vuur spelen; geen vuur opstoken. Mijn ogen mogen geen vuur schieten. De bieder kan tussen twee vuren zitten. Een vuurdoop wordt niet ondergaan. Tussen twee speelrondes wordt geen vuurwater gehaald aan de bar. De blusapparaten in de kantine blijven hangen …