Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

De voorbije week heb ik op een eiland doorgebracht. Dat is heel leuk, maar het vernauwt ook de horizon.

Je kunt je niet voorstellen, dat er buiten het eiland ook nog dingen gebeuren die het wereldbeeld bepalen. Met het spelen van het spelletje bridge had ik er  veel last van. Telkens als de tegenpartij een bod uitnam, kwam ik verstijfd in de hoek te zitten. Ik durfde niet te doubleren als teken naar mijn maat. Op het einde van de avond moest ik in de hoek staan …