Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

De tweede avond van de Wintercompetitie diende zich aan als heel onwennig.

De zomer wist eigenlijk van geen wijken en de hoofden stonden nog niet naar de winter.

In onze lijn zaten heel vreemde verdelingen, alsof de kaarten voor de eerste speelronde niet geschud waren. Er kwamen daarom heel vreemde contracten tot stand. Degenen die het hoofd koel hielden, bereikten de beste resultaten. De bluffers kregen de kous op hun kop, vooral als er een doublet uit de hoge hoed getoverd werd. Gelukkig, over de uitslag is geen correspondentie mogelijk, zodat een ieder kon berusten in het behaalde resultaat.

Wat gaat de Wintercompetitie ons volgende week brengen?