Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

Nieuws

Update coronamaatregelen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Daarom heeft het kabinet besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het kabinet wil dit bereiken door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken om zo mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels.

Wat betekent dat voor bridge?
Voor iedereen vanaf achttien jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Dat betekent ook dat clubs niet meer fysiek in clubverband kunnen bridgen. Omdat fysieke wedstrijden verboden zijn, kan het NBB-Rekenprogramma niet gebruikt worden. Het blijft wel mogelijk om de uitslagen van het online StepBridge clubtoernooi handmatig in het Rekenprogramma te zetten.

StepBridge met de club
Het is heel jammer dat het fysiek bridgen op dit moment niet meer kan, maar gelukkig is er een goed alternatief: het online StepBridge Clubtoernooi! Veel clubs spelen al op StepBridge, clubs die dit nog niet doen, kijk eens op bridge.nl/step.

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen.

Dit betekent helaas geen bridge meer de komende weken.

 

Onze Competitie is gisteren begonnen na een week eerder een corona-proef zitting te hebben gespeeld op 3-9-2020 

Het is even wennen maar alles verliep naar tevredenheid van de leden dat betekent een applaus voor de organisatie die hun uiterste best hebben gedaan om er een geslaagde avond van te maken.

BridgeBond stelt competities uit tot volgend jaar

Ieders gezondheid staat voorop en dat betekent voor alle bondswedstrijden dat de BridgeBond zich vooralsnog wil houden aan zijn eigen advies om aan tafel anderhalve meter afstand aan te houden.

Beste bridgers,

Woensdag 1 juli is de modelnoodverordening voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd. In de toelichting op de noodverordening is de volgende tekst opgenomen die op verschillende manieren uitgelegd kan worden en veel onduidelijkheid geeft: